Как да запомним текст, числа, лица и имена

тестове

Опознайте силните и слабите си страни, за да можете да ги използвате или да работите върху промяната им!

Инструкции:

Внимание! Състезавате се само със себе си! Никой няма да ви пише оценки!

Тези тестове ще Ви помогнат по-добре да разберете каква е Вашата памет.

Ще преминете през пет теста (последният, от които не касае пряко Вашата памет, а Вашата изобретателност). Всеки от тестовете се оценява индивидуално за да може по-лесно да оцените силните и слабите си страни.

Тъй като за всеки от тестовете е предвидено определено време, което започва да тече след натискане на бутона за съответният тест, Вие ще бъдете предварително запознати, за това какво трябва да правите. Ако успеете да запаметите показаната информация преди да е изтекло определеното време, можете да натиснете бутона "продължи" за да преминете нататък.

 

Натиснете бутона по-долу за да преминете към тест №1 - Запаметяване на логически несвързан материал.
На екрана Ви ще се появят 20 думи, които трябва да запомните за 60 секунди заедно с поредните им номера. За всеки правилен отговор получавате по една точка.

go

 
  Valid XHTML 1.0 Transitional © д-р Георги Цигаровски 2008г. Всички права запазени.