Как да запомним текст, числа, лица и имена

За мен

Име
Георги Цигаровски

Образование

2005г. -
Втора магистратура "Финансов мениджмънт"
в ПУ "П. Хилендарски", факултет ФИСН
декември 2003г.

Призната специалност "Обща медицина"
1990г. - 1996г.
МУ “ Ив. П. Павлов” гр. Пловдив
Квалификация: лекар
Научна степен: Магистър на науките
Среден успех от следването: Отличен 5.74
Среден успех държавни изпити: Отличен 5.60
1986г. - 1990г.
ОМГ "Акад. К. Попов" гр. Пловдив
Среден успех: Отличен 6.00
Награден със златен медал

Завършени допълнителни курсове

август 1998 г.

"Advanced Selling Skills"
юли 2001 г.
Обучител по програма "Мениджмънт в Общата медицинска практика"по програма на World Bank, Royal Australian College of General Practice, British Council и Министерство на здравеопазването
юли 2003 г.
Консултант по семейно планиране, ППИ и СПИН
юли 2004 г.
МКБ 10-та ревизия , кодиране на процедури в системата на здравеопазването и причини за летален изход

Професионална практика

01.07.2000 г.
Общопрактикуващ лекар в Пловдив
(собственик на индивидуална практика с 2400 пациента / здравноосигурени 2000)
20.01.1998 - 30.06.2000
Терапевт на спешен кабинет ІVта поликлиника - Пловдив
01.10.1996 - 31.03.1997
Участъков терапевт ІVта поликлиника – Пловдив

Преподавателска практика

11.09.2000 г. - 2006 г.
Хоноруван  асистент към Катедра по Обща Медицина при МУ "Ив. П. Павлов" гр. Пловдив – провеждане на практически занятия със студенти.
01.05.2005 г.
Обучителна практика – Іва база за лекари специализанти по Обща медицина към Катедра по Обща Медицина при МУ "Ив. П. Павлов" гр. Пловдив
 
  Valid XHTML 1.0 Transitional © д-р Георги Цигаровски 2008г. Всички права запазени.