Как да запомним текст, числа, лица и имена

Запаметяване на логически несвързан материал

Тест №1

Оставащо време:

 • 1 плик
 • 2 ябълка
 • 3 крокодил
 • 4 телевизор
 • 5 риза
 • 6 дърво
 • 7 кола
 • 8 молив
 • 9 карамфил
 • 10 радио
 • 11 телефон
 • 12 компютър
 • 13 учебник
 • 14 котка
 • 15 панталон
 • 16 куче
 • 17 книга
 • 18 круша
 • 19 дъска
 • 20 антена

Продължи

 
  Valid XHTML 1.0 Transitional © д-р Георги Цигаровски 2008г. Всички права запазени.