Мозъчна атака

Мениджмънт на паметта

За да управлявате Вашата памет трябва да познавате закономерностите, на които тя се подчинява.

Как да запомним по-бързо, по-качествено и за по-дълго време – това са въпроси вълнували хората от дълбока древност. Можем ли съзнателно да контролираме и управляваме този процес. С това се занимава Мнемониката – науката за паметта.  Корените и са още в Древна Гърция.

Според Уикипедия: “Мнемониката е изкуство и техника за запаметяване (мнемотехника); съвкупност от прийоми, обезпечаващи облекченото запомняне на максимален обем информация чрез създаване на изкуствени асоциации. Името мнемоника произлиза от древногръцката богинята на паметта Мнемозина. Основател на науката е Симонид Кеоски.

Мнемозина или Мнемосина е древногръцката богиня на паметта. Тя е една от титанидите и ражда на Зевс девет дъщери – музите. В днешно време мнемониката включва много повече неща.

Какво ще постигнете, освен отлична памет:

 • Развиване на въображението Ви
 • Подобряване на способността за концентрация
 • По-гъвкаво и по-бързо мислене
 • Подобряване на контрола върху стреса
 • Подобряване на контрола върху ресурса време
 • Развиване на ораторското Ви майсторство
 • Ефективност при едновременно запознанство с много хора и запаметяване на имената им от веднъж
 • Повишаване на личната мотивация и самочувствие
 • Развиване на социалните Ви умения
 • Развиване на наблюдателността
 • Развиване на способносттите Ви за изразяване и възприемане
 • Умения за контрол над активното си състояние
 • Развиване на зрителните Ви възможности
 • Увеличаване на удовлетворението от работата Ви

За кого е този курс?         Какво включва курса?  


 
  Valid XHTML 1.0 Transitional © д-р Георги Цигаровски 2008г. Всички права запазени.