Как да запомним текст, числа, лица и имена

Запаметяване на логически несвързан материал

Тест №1

Моля запишете това, което си спомняте. Когато сте готови натиснете бутона "провери" за да видите как сте се справили.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 
Брой посещения Valid XHTML 1.0 Transitional © д-р Георги Цигаровски 2008г. Всички права запазени.